Prijava

Cjenik

 

B kategorija

6.150,00
Kn

 • 30 nastavnih sati
 • 35 sati vožnje

A kategorija

5.150,00
Kn

 • 30 nastavnih sati
 • 25 sati vožnje

A1 kategorija

4.300,00
Kn

 • 30 nastavnih sati
 • 20 sati vožnje

A2 kategorija

4.430,00
Kn

   • 30 nastavnih sati
   • 20 sati vožnje

 

Mi vam kao informaciju dajemo točne i propisane cijene pojedinih programa osposobljavanja za pojedine vozačke ispite i svih ostalih troškova.

Kategorija Godine Položeno Ispitni sat Cijena
A1 16 / 191,29 Kn 4.300,00 Kn
A1 18 B 173,44 Kn 1.190,00 Kn
A2 18 / 191,29 Kn 4.300,00 Kn
A2 18 B 173,44 Kn 2.550,00 Kn
A 24 / 191,29 Kn 5.150,00 Kn
A 24 (A2 2 god.) B (A sa 20 god.) 173,44 Kn 2.550,00 Kn
B 18 / 144,53 Kn 6.150,00 Kn
B 18 A1, M 144,53 Kn 4.620,020 Kn
C1 18 (C1, E 18 god.) B 276,27 Kn 3.226,25 Kn
C 21 B 231,31 Kn 4.035,19 Kn
C 21 B, C1 276,27 Kn 3.226,31 Kn
BE 19 B 258,58 Kn 3.049,31 Kn
CE 21 B, C 258,58 Kn 3.049,31 Kn
D 24 (D1 – 21 god.) C 446,48 Kn 9.683,63 Kn
D 24 (C – 21 god.) B 446,48 Kn 12.670,13 Kn
AM 15 / 195,11 Kn 3.450,00 Kn