Prijava

Zašto izabrati autoškolu CAR?

Rješenjem MUP-a BROJ: 511 – 01 – 24 – UP / I / 2008 / 1 – 2005 od 07.Rujna 2005 godine kada su sve autoškole u Hrvatskoj trebale proći postupak reverifikacije autoškola, “Car” autoškola dobila je dozvolu za osposobljavanje kandidata za vozače:
A1, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D i M kategorija iz nastavnih
predmeta prometna i sigurnosna pravila i upravljanje vozilom. Samim time postala je trenutno jedina autoškola na prostorima Primorsko-goranske i Istarske županije koja osposobljava kandidate za vozače svih kategorija koja su u vlasništvu autoškole.
Autoškola CAR ima svoje vlastito prometno vježbalište kao i parkirni prostor za vozila autoškole koje se nalazi u Marinićima u blizini trgovačkog centra Plodine.